Gmina Barlinek informuje, że w związku z przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji zadania „Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku”, z dniem 14.05.2024 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Kombatantów oraz w obszarze skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. Ogrodową oraz z ul Widok i drogą dojazdową do Szkoły SP 4, co będzie się wiązało z utrudnieniami w ruchu drogowym.