OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 14 maja 2024 r. o godzinie 1300  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

 

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
  3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barlinku.
  6. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barlinku, ich składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących Komisji.
  7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku, jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
  8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barlinku, jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

  

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Cezary Michalak