Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka – to hasło przewodnie obchodzonego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 2023. Inicjatorzy wydarzenia –  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego –  chcą tym samym zwrócić uwagę na fakt, że osoby chore psychicznie na całym świecie nadal doświadczają wykluczania z życia społecznego i dyskryminacji. 10 października, obchodzony jako Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, jest okazją do poszerzania świadomości na temat powszechnego problemu, jakim jest depresja. Według danych WHO ponad 280 milionów ludzi na całym świecie ma depresję a 1 na 4 dorosłych cierpi na tę chorobę w którymś momencie swojego życia. To ogromne wyzwanie dla zdrowia i dobrego samopoczucia.


Na problemy ze zdrowiem psychicznym jesteśmy szczególnie narażeni w okresie jesienno-zimowym, w który właśnie wchodzimy. Wiele osób cierpi wtedy na tzw. SAD.

SAD (choroba afektywna sezonowa, sezonowe zaburzenie afektywne) a „zwykła” chandra

Sezonowe zaburzenie afektywne lub choroba afektywna sezonowa (ang. seasonal affective disorder, w skrócie SAD) to rodzaj depresji, który pojawia się u danej osoby każdego roku o tej samej porze, zwykle jesienią lub zimą. Objawy SAD mogą obejmować:

 • uczucie depresji przez większą część dnia, 

 • utratę zainteresowania czynnościami, które wcześniej sprawiały przyjemność, 

 • niski poziom energii, 

 • trudności z koncentracją, 

 • zmiany apetytu i rytmu snu,

 • poczucie beznadziejności.  

Uważa się, że SAD jest spowodowany przez kombinację czynników, w tym zmiany ilości światła słonecznego, zakłócenia naturalnych rytmów okołodobowych organizmu i brak równowagi chemicznej w mózgu.

Z drugiej strony, popularna „chandra” czy obniżony nastrój to ogólny termin odnoszący się do uczucia smutku, beznadziejności lub bycia „w dołku”. 

Więcej szczegółowych wskazówek i dokładne opracowanie merytoryczne znajdziesz w artykule: SAD, czyli sezonowe obniżenie nastroju: psycholog radzi, jak wówczas (i nie tylko) o siebie zadbać.

 

12 sprawdzonych sposobów na poprawę obniżonego nastroju (rady psychologa)

Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne na co dzień? Poniżej znajdziecie 12 praktycznych wskazówek: 1. Znajdźcie czas tylko dla siebie

 2. Zadbajcie o dobry sen

 3. Spróbujcie technik relaksacyjnych

 4. Bądźcie aktywni fizycznie

 5. Spróbujcie diety poprawiającej nastrój

 6. Ograniczcie używki

 7. Słuchajcie swoich potrzeb i rozważcie suplementację

 8. Zwracajcie uwagę na swoje emocje i nazywajcie je

 9. Róbcie coś miłego dla innych

 10. Ograniczcie media społecznościowe i ilość otrzymywanych informacji

 11. Okazujcie wdzięczność

 12. Spędzajcie czas z bliskimi

Kiedy zgłosić się do specjalisty?


Długi okres obniżonego nastroju i coraz więcej niepokojących objawów, które znacznie obniżają jakość życia, to sygnały, że warto poprosić o pomoc i zgłosić się do specjalisty.

Zgłoś się do specjalisty, jeśli:

 • nieprzyjemne objawy utrzymują się długo (więcej niż 2 tygodnie),

 • zwiększa się ich nasilenie,

 • masz trudności z podejmowaniem decyzji i wykonywaniem codziennych obowiązków (np. higiena osobista, chodzenie do pracy),

 • nie cieszą Cię aktywności, które do tej pory sprawiały przyjemność.

Sprawdź, czy w Twojej okolicy znajdziesz Centrum Zdrowia Psychicznego

 

W dniu 9 października Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz z siedzibą przy ul. Grottgera 22A, 40-681 Katowice, wybrną w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania „Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 1. Dostawę i montaż:

  • 2 szt. czujników mierzących jakość powietrza,

  • 2 szt. czujników mierzących jakość powietrza oraz zapewniających pomiar formaldehydu w zakresie pomiarowym 0-1 mg/m3 z dokładnością pomiarową do 0,001 mg/m3 przy maksymalnym błędzie pomiarów ≤5%,

  • 1 szt. czujnika mierzącego jakość powietrza oraz zapewniającego pomiar natężenia hałasu w minimalnym zakresie pomiarowym 40dB-120dB z dopuszczalnym błędem pomiarowym ≤0,5dB,

  • 1 szt. multifunkcjonalnego wyświetlacza LED prezentującego wyniki pomiarów,

  • 4 szt. wyświetlaczy LED .

 2. Wdrożenie aplikacji mobilnej na systemy Android oraz iOS prezentującej wyniki pomiarów.

 3. Stworzenie podstrony na stronie Gminy Barlinek prezentującej wyniki pomiarów wraz z umieszczeniem w aplikacji „Igo Gmina Barlinek” linku do tej podstrony.

 4. Utrzymanie i obsługę serwisową sieci monitoringu przez okres 36 miesięcy.

Lokalizacja czujników i wyświetlaczy:

Lokalizacja czujników i wyświetlaczy

Termin umowny na wykonanie i uruchomienie systemu to 70 dni od daty podpisania umowy.

Koszt wykonania i uruchomienia systemu to 123.984,00 zł brutto, natomiast łączny koszt utrzymania i serwisowania systemu monitoringu przez 36 miesięcy to 155.039,04 zł brutto płatne w comiesięcznych ratach w wysokości 4.306,64 zł brutto.

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Barlinek.

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek                                                             

Nadszedł czas wyboru projektów zgłoszonych do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Od 01 do 31 sierpnia br. trwała w naszej gminie kampania informacyjno - promocyjna dotycząca barlineckiego budżetu obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej i rozwieszonych plakatów.

Od 01 do 24 września br., każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie, lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł na zadanie miejskie i 100 tys. zł na zadanie sołeckie.

Wpłynęło 10 (dziesięć) projektów do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem formalnym i merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które będą generowane projekty w kolejnych latach.

Miło mi poinformować, że wszystkie projekty zgłoszone do BBO na 2024 rok zostały pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i zostaną poddane ocenie mieszkańców poprzez głosowanie.

Przed głosowaniem, proszę o zapoznanie się z listą projektów dostępnych na stronie:

barlinek.budzet-obywatelski.org

 

W tym roku głosowanie odbędzie się tylko w formie elektronicznej, pod adresem:

barlinek.budzet-obywatelski.org

Zapraszam do głosowania, które potrwa od 09 do 29 października br.

  Poniżej przypominam zasady głosowania:

 1. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek.
 2. Mamy 3 możliwości oddania głosu:
 • na 1 zadanie sołeckie,
 • na 1 zadanie miejskie,
 • na 1 zadanie miejskie i 1 zadanie sołeckie,

      3. Głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej.

przypominam: zagłosować można tylko jeden raz !

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska (podwójne nazwisko należy oddzielić myślnikiem) oraz trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów miejskich i sołeckich.

Na podstawie wyników głosowania, utworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 03 listopada br.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty zgłoszone do ósmej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok”.

                                                                                                                       Burmistrz Barlinka

                                                                                                                    Dariusz Zieliński

  OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że w dniu 5 października 2023 r. o godz. 1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20   

 

 odbędzie się

 

LXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023-2037.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

        W BARLINKU

 

Mariusz Józef Maciejewski