Piąta edycja akcji #sadziMY odbędzie się 2 i 3 października. Na wielkie narodowe sadzenie drzew w roku poprzedzającym stulecie istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali milion sadzonek. Będzie je można otrzymać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

Polskie lasy są w świetnej kondycji. U progu jubileuszu setnej rocznicy powstania, Lasy Państwowe konsekwentnie kontynuują działania na rzecz zwiększania lesistości kraju, która obecnie wynosi 29,6 proc. Oznacza to, że lasy zajmują niemal trzecią część Polski.  

Na początku października leśnicy ponownie zapraszają Polaków do ogólnopolskiego sadzenia drzew.

Punkt kulminacyjny akcji #sadziMY będzie miał miejsce we wtorek 3 października na terenie Nadleśnictwa Suchedniów (RDLP w Radomiu). Tam drzewa będzie sadziła para prezydencka. Prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda nie tylko patronują przedsięwzięciu od jego pierwszej edycji, ale także sami, własnym przykładem, zachęcają do działania.

– Po raz piąty rusza akcja #sadziMY. Jak co roku bierzemy w niej udział i serdecznie do tego zachęcamy – mówi prezydent.

Każdy chętny może zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie. W Polsce jest 429 nadleśnictw. Wszystkie razem przygotowały milion sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. Leśnicy będą je rozdawać w poniedziałek i wtorek 2 i 3 października między 9.00 a 15.00. Stoiska z sadzonkami będzie można też spotkać w centrach niektórych miast. Dokładne lokalizacje najlepiej sprawdzić na stronach internetowych nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Jak podkreśla Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych: - Lasów nigdy nie jest za dużo. Sumiennie realizujemy założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, czyli tworzymy warunki do zwiększenia lesistości Polski do 33 proc. w 2050 r. Dążymy do tego, by Polska była jeszcze bardziej zielona. Dla dobra przyrody, dla komfortu życia Polaków, dla rozwoju naszej gospodarki.

 Leśnicy będą rozdawać sadzonki nieodpłatnie. Po odbiór drzewek warto przyjść z własnym opakowaniem, które zabezpieczy korzenie drzew przed wysuszeniem. Drzewka można przechować przez kilka dni przed wysadzeniem, układając płasko na gruncie i przesypując korzenie wilgotnym piaskiem.

 Nadleśnictwo Myślibórz zaprasza po odbiór sadzonek na plac Nadleśnictwa (wjazd od ul. 1-go Maja w Myśliborzu) oraz do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Swobnicy w godzinach od 9:00 do 15:00 (lub do wyczerpania zapasów).

 

W dniu 23.09.2023 roku ponad 40 osobowa grupa młodzieży i dorosłych z Barlinka wzięła udział po raz kolejny w rozgrywkach nordic walking w Uckermarkischer Rolanf-Lauf  naszym partnerskim mieście Prenzlau na dystansie Familien Meile ok 2,5 km. Miłym akcentem było powitanie polskiej grupy przez Burmistrza Prenzlau i Królowej Łabędzi oraz głównego organizatora zawodów dr Eckharda Blohma. Przedstawiciele Europejskiej Stolicy Nordic Walking zdobyli już tradycyjnie medalowe miejsca. Pierwsze i drugie miejsce w kategorii mężczyzn zajęli Marcel Szczepaniak na drugiej pozycji Rafał Szczepaniak .

W kategorii kobiet najlepsze były : Katarzyna Mielcarek, Maria Diaków oraz Bogumiła Ziarno. Wszyscy ukończyli swoje trasy, otrzymali medale uczestnictwa oraz poczęstunek. Część uczestników przeszła również trasę ok 5 km. . Młodzież barlinecką reprezentowała grupa z SP 1, opiekunami byli Agnieszka Miśko oraz Piotr Rosenkiewicz. Po zawodach odbył się mały spacer po centrum Prenzlau. Wyjazd był organizowany przez Katarzynę Mielcarek z CIT- BOK a sfinansowany przez Forderverein Lions Club Prenzlau e.V. ubezpieczenie wyjazdu przez Urząd Gminy Barlinek. Na koniec spotkania otrzymaliśmy zaproszenie na zwody w 2024 roku.

 

19 września br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Dariusza Zielińskiego burmistrza Barlinka z Maximilianem Harmstorfem prezesem zarządu HaCon Sp. z o.o. w Barlinku, który obowiązki pełni od 1 września.

Maximilian Harmstorf, prezes zarządu HaCon, zapewnił burmistrza o zaangażowaniu firmy w ograniczenie emisji ponad to, na co zezwala posiadane pozwolenie emisyjne. Omówione zostały poczynione latem znaczące inwestycje w celu zminimalizowania wpływu zakładu na środowisko, obejmujące również przeznaczenie kwoty 2 mln złotych na gruntowną modernizację systemów filtracyjnych.

Maximilian Harmstorf przedstawił również inicjatywy podejmowane przez HaCon, będące odpowiedzią na wymogi stawiane przez branżę i społeczeństwo. Niezależnie od przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska, firma jest również zobowiązana do wprowadzania nowych rozwiązań, zgodnych z bieżącymi trendami technologicznymi. Ponadto, te zobowiązania rozciągają się na dostawców i odbiorców spółki, co podlega rygorystycznym kontrolom jakości. HaCon współpracuje również z ekspertami z Warszawy i Szczecina, w celu opracowywania strategii ESG oraz zidentyfikowania możliwości zastosowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Burmistrz poinformował o planie gminy w zakresie realizacji „Budowy sieci monitoringu powietrza w Barlinku” z uwzględnieniem okolic zakładów przemysłowych. W ramach tego projektu, który został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym roku w 5. miejscach w Barlinku zostaną zamontowane czujniki mierzące jakość powietrza (PM1; PM2,5; PM10; formaldehyd; dwutlenek azotu; dwutlenek siarki; tlenek węgla; wilgotność; ciśnienie; temperatura powietrza; natężenie hałasu). W każdym miejscu zostaną zamontowane wyświetlacze informujące o aktualnym odczycie.

Dodatkowo w tym roku zostaną wykonane badania ekologiczno – środowiskowe powietrza w Barlinku. Jeden z punktów pomiarowych będzie zlokalizowany w pobliżu firmy HaCon. Akredytowane laboratorium będzie mierzyło ilość następujących substancji: aceton, benzen, epichlorohydryna, etylobenzen, ksylen, octan butylu, octan etylu, octan winylu, styren, toluen, cykloheksanon, 1-butanol, fenol, amoniak, aldehyd octowy, metyloamina, chlorobenzen, alkohol benzylowy.

Urząd Miejski w Barlinku

Szanowni Państwo,

trudno uciec od przemocy, która jest wszechobecna – na ulicach, w szkole, w telewizji. Warto więc stawić jej czoła, reagować kiedy komuś dzieje się krzywda.

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia bez Przemocy (02 października 2023 r.) oraz całego października, który został uznany miesiącem walki z przemocą, Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym postanowił dołączyć do akcji i umożliwić Państwu możliwość skorzystania z BEZPŁATNEJ porady prawnej.

W dniach 3, 17 i 24 października 2023 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00 w Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 (III piętro – pokój nr 22) będzie czekać na Państwa radca prawny.

W sprawie ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 95 74 60 014  (czynnym w godzinach pracy Ośrodka).

 

WAŻNE - PRZYPOMINAMY OGÓLNOPOLSKIE   WSPARCIA:

 • Dziecięcy telefon zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka - 800 12 12 12
 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 800 120 226
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212
 • Policyjna linia specjalna „Zatrzymać Przemoc” - 800 120 148
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci - 800 100 100
 • Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych – 116 126

   

  http://www.niebieskalinia.info/, www.niebieskalinia.org/