Z radością informujemy, że Fundacja Przyjaciele Czterech Łap otrzymała dofinansowanie w wysokości 23.000 euro z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny na realizację projektu “Naturalnie Połączeni” oraz 5.000 euro na rozwój instytucjonalny organizacji.

Projekt dotyczy pokazania i usprawnienia systemu naturalnych połączeń: wpływu organizacji pozarządowej na rozwój lokalnych społeczności i kultury demokratycznej, w jaki sposób zaangażowanie obywateli i obywatelek w problemy, którymi zajmuje się Fundacja, może wpłynąć na organizację przestrzeni publicznej, poprawienie komfortu życia ludzi i zwierząt.

Poprzez kampanie społeczne: “Wolne koty w miastach i wsiach”, “Ptaki i owady - terapeutyczni pomocnicy”, “Jak działają Przyjaciele Czterech Łap”, “Zwierzę w potrzebie”, “Dzicy wśród nas” rozpowszechnimy wiedzę na tematy ze sfery naszych działań, wyposażymy odbiorców i odbiorczynie w receptę postępowania wobec często napotykanych sytuacji z udziałem zwierząt, w których niejednokrotnie czują się bezradnie.

Wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami utworzymy estetyczne miejsca przyjazne zwierzętom - Kocie Przystanki, Stacje dla Ptaków i Owadów wkomponowane w przestrzenie Barlinka, Bani, Choszczna, Goleniowa, Mostkowa i Sulimierza. Uświadomimy pozytywny wpływ tych zwierząt na ekosystem miejscowości. Stworzymy przestrzeń do międzypokoleniowej debaty i współpracy, zwiększymy zaangażowanie społeczne w kształtowanie lokalnej polityki dotyczącej koegzystencji zwierząt i ludzi w przestrzeniach publicznych. Odzyskamy naturalne połączenia.

Do realizacji projektu przystąpiły w roli Partnerów Gminy Banie, Barlinek, Choszczno, Goleniów oraz Sołectwo Sulimierz.

Aktualnie pracujemy nad zebraniem odpowiednich dokumentów, tworzymy treści kampanii społecznych, analizujemy istniejące w Gminach regulacje prawne dotyczące zwierząt oraz ich działanie w rzeczywistości. Knujemy, badamy i rozglądamy się :)

W niedługim czasie będziemy chcieli poznać opinie mieszkańców i mieszkanek miejscowości objętych projektem na tematy, którymi się zajmujemy. W tym celu powstaną specjalne miejsca w mediach społecznościowych. Pewnie też zapukamy do niektórych drzwi, by porozmawiać.

Osobą do kontaktu i koordynującą działania na terenie gminy Barlinek jest Agnieszka Brodzińska nr telefonu 695371745.

Kolejne artykuły:

- Przyjaciele Czterech Łap - kim jesteśmy

- Kampania Przyjaciół Czterech Łap

- Dzicy wśród nas

- Ptaki i owady

- Zwierzę w potrzebie