BEZPŁATNE WEBINARY DLA NGO

 


23 MAJA          Ulga językowa, prosty język, łatwy język do czytania                Program  

9:00 - 14:00     Marcin Jerzynek                                                                              Zapisz się 


27 MAJA          Transformacja konfliktu w organizacji                                          Program 

9:00 - 14:00     Łukasz Kwiatkowski                                                                        Zapisz się 


27 MAJA          Działalność socjalna w organizacjach pozarządowych             Program 

9:00 - 14:00    Janusz Białek                                                                                    Zapisz się 


29 MAJA          Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo - warsztaty        Program 

9:00 - 14:00    Marcin Jerzynek                                                                               Zapisz się 


5 CZERWCA     Dwa podejścia do zarządzania projektami w NGO                     Program 

9:00 - 14:00    Marcin Jerzynek                                                                               Zapisz się