Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabory w dwóch rządowych programach: KLUB – edycja 2020 oraz „Sport Wszystkich Dzieci”.

Program KLUB

Już po raz piąty kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” .
  • Wnioski należy składać do dnia 6 grudnia 2019 r.
  • Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 3 stycznia 2020 r.
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
  • Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.
  • Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 20 marca 2020 r.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.
  • Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r.
  • Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.