23.01.2023 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 23 stycznia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert,  ogłoszony zarządzeniem nr 258/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2023/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznał dotację w wysokości 19.000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2023/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń muzycznych, w tym koncertów”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 8.000,00 zł.
  3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2023/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta wybitnych postaciach”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 4.000,00 zł.

 

 

                                                                                                    Burmistrz Barlinka

                                                                                                     Dariusz Zieliński

 

      

 * Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 11/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl