BURMISTRZ  BARLINKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 r. zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym