BEZPŁATNE WEBINARY DLA NGO

 


2 LIPCA            Praca zdalna, stacjonarna, hybrydowa - aspekty prawne

                           i organizacyjne w zakresie stanowisk pracy                           Program  

9:00 - 14:00     Janusz Białek                                                                              Zapisz się 


3 LIPCA            Efektywna komunikacja w działaniach organizacji

                          pozarządowych                                                                              Program 

9:00 - 14:00     Marcin Jerzynek                                                                          Zapisz się 


8 LIPCA           Przygotowanie ofert na realizację zadania pubIicznego

                         (konkurs/mały grant) – ustawa o działalności pożytku

                          i o wolontariacie                                                                            Program 

9:00 - 14:00    Tomasz Pawłowski                                                                      Zapisz się 


8 LIPCA           Delegowanie zadań jako kluczowy element skutecznego

                         zarządzania w NGO                                                                        Program 

9:00 - 14:00    Marcin Jerzynek                                                                          Zapisz się 


9 LIPCA           Sprawozdanie z realizacji zadania pubIicznego

                         (konkurs/mały grant) – ustawa o działalności pożytku

                         i o wolontariacie                                                                            Program 

9:00 - 14:00    Tomasz Pawłowski                                                                     Zapisz się