11.02.2021 r.

 

 Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 149/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2021/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrano  Stowarzyszenia:

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej Tymczasowy Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie i przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł;
  • Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 8.000,00 zł.

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 22/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl