Minister Sportu i Turystyki ogłosił start naboru do „Programu wsparcia i rozwoju lig amatorskich”

02.04.2024

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-slawomir-nitras-oglosil-start-naboru-do-programu-wsparcia-i-rozwoju-lig-amatorskich

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił start naboru do „Programu wsparcia i rozwoju lig amatorskich”. Do 6 maja można składać wnioski, a ich rozstrzygnięcie nastąpi do 7 czerwca 2024 r. Wysokość możliwego dofinansowania to nawet 95% nakładów.

Program powstał w odpowiedzi na coraz liczniejsze oddolne przedsięwzięcia zorganizowanej rywalizacji skierowane do różnych grup wiekowych. Nadrzędną ideą programu jest więc wspieranie istniejących oraz powstających inicjatyw poprzez wzmacnianie roli organizatorów amatorskiego współzawodnictwa i tworzenie wraz z nimi coraz lepszych warunków.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę 40 000 000 zł.

Ministerstwu szczególnie zależy na wspieraniu działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.

Ministerstwo dostrzega dynamiczny rozwój szeroko rozumianego sportu amatorskiego. Należy zauważyć, że do tej pory wspierana była głównie rywalizacja w sporcie wyczynowym. Teraz resort kieruje działania aktywizacyjne do sportowców amatorów. Osób, które nie posiadają licencji zawodniczych związków sportowych, ale mają świadomość potrzeby aktywności ruchowej i jej wpływu na komfort codziennego życia.

Rolą ministerstwa jest wspieranie potrzeby aktywności sportowych, zwłaszcza jeśli społeczność sama organizuje się w tym zakresie w oddolnych inicjatywach

- podkreśla Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

Wśród priorytetów programu znajduje się wspieranie tworzenia lig amatorskich oraz wydarzeń sportowych będących elementem amatorskiego współzawodnictwa. W ramach programu promowany ma być wolontariat sportowy oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej.

Naszym wsparciem planujemy objąć ligi amatorskie, ogólnopolskie turnieje sportowe, wykorzystując dostępną infrastrukturę sportową, promując przy tym fakt, że rywalizacja sportowa to wspaniały pomysł na spędzanie czasu wolnego. Sport pozytywnie wpływa na wszystkie sfery życia od zdrowia i samopoczucia po lepsze wyniki w szkole czy pracy. Kształtuje charakter, buduje pewność siebie. Sportowcy zwykle lepiej radzą sobie z obowiązkami, problemami i stresem. Sport to sposób na relaks i odreagowanie po ciężkim dniu

- podkreśla Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki.

Ważnym elementem ma być promowanie kulturalnego kibicowania oraz propagowanie udziału społeczności lokalnej w organizowanych przedsięwzięciach. W programie znalazło się też miejsce na promowanie idei „fair play”.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do upowszechniania i promocji sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje).

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski należy składać do 6 maja 2024 r. Termin rozpatrzenia: 7 czerwca 2024 r.