15.02.2024 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 15 lutego 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert,  ogłoszony zarządzeniem nr 228/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań publicznych, oznaczonych numerami: BOK/2024/2.2, BOK/2024/2.3, BOK/2024/2.4, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń muzycznych, w tym koncertów”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 9.000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta wybitnych postaciach”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.
  3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.4 pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka”, wybrał Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 7.000,00 zł.

                                                                                                   

                                                                                                    Burmistrz Barlinka

                                                                                                    Dariusz Zieliński

 

 

      

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 24/2024 z dnia 15.02.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl