20.02.2023 r.

  

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

  

Burmistrz Barlinka dnia 20 lutego 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 257/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2023/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrał  Stowarzyszenia:

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej Tymczasowy Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie i przyznał dotację w wysokości 11.000,00 zł;
  • Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 13.000,00 zł.

 

  

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 28/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl