SPOŁECZNIK – OGŁOSZENIE WYNIKÓW JESIENNEGO NABORU

Wraz z nowym rokiem nadchodzą wieści, na które wiele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych bardzo czeka. Przedstawiamy Państwu wyniki jesiennego naboru w Programie Społecznik na lata 2019 -2021 w I filarze – Mikrodotacje oraz w II filarze – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie (zasięg powiatowy i regionalny). Dofinansowane projekty będą realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za pomyślną realizację projektów! Wszelkie aktualne informacje na bieżąco pojawiają się na nowej stronie Programu http://spolecznik.karrsa.eu/ oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego.

MATERIAŁY Z PROJEKTU DEPRESJA BEZ TAJEMNIC

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z projektu ,,Depresja bez tajemnic”, który był realizowany przez Fundację Open Minded Group na terenie powiatu polickiego oraz miasta Szczecin w ramach zadania finansowanego ze środków Samorządu Województwa. W zajęciach prowadzonych przez specjalistów w listopadzie i grudniu 2019 r. wzięło udział 1200 uczniów. Dodatkowo opracowano ciekawe i pożyteczne materiały – zachęcamy do zapoznania i korzystania! Materiały znajdują się na stronie www, a także stronie realizatora.

RAPORT I REKOMENDACJE W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Zachęcamy do zapoznania z raportem i rekomendacjami przygotowanymi w ramach projektu ,,Społeczne uwarunkowania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wynikające z funkcjonowania w środowisku: rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym na terenie województwa zachodniopomorskiego" przez Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne. Raport znajdą Państwo na stronie.

RAPORT NT. PRZEMOCY WOBEC OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Raport powstał w 2019 roku i został opracowany przez Fundację bioAutyzm - "Przemoc wobec osób ze spektrum autyzmu, identyfikacja skali, przejawów i skutków przemocy wobec osób z zaburzeniami autystycznymi w perspektywie planowania efektywnych mechanizmów przeciwdziałania przemocy". Można się z nim zapoznać na stronie.

RUSZA NOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INICJATYW OBYWATELSKICH: AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY

Rusza od dawna wyczekiwany program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG). Program o budżecie 30 milionów euro  wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. W Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca program –można obejrzeć transmisję z tego wydarzenia - klik. Planowane terminy naborów:

  • Projekty tematyczne

I konkurs

luty 2020 (wnioski wstępne)

czerwiec 2020 (wnioski pełne)

II konkurs

listopad 2020 (wnioski wstępne)

marzec 2021 (wnioski pełne)

  • Projekty sektorowe

kwiecień 2020 (wnioski wstępne)

lipiec 2020 (wnioski pełne)

Wszelkie informacje nt. wnioskowania, podręcznik wnioskodawcy, terminy znajdują się na specjalnie dedykowanej stronie: http://aktywniobywatele.org.pl/

NGO? ZRÓB TO SAM! PROJEKT PARTNERSKI I WIEDZA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Przypominamy, że nie wychodząc z domu także można zdobywać wiedzę – pozarządową wiedzęJ W ramach projektu NGO? Zrób to sam przygotowano cykl webinarów, podczas których eksperci dzielą się swoją wiedzą, np. na temat zakładania organizacji, pozyskiwania funduszy, angażowania społeczności lokalnych. Webinary można obejrzeć na stronie https://www.facebook.com/ngozrobtosam/ Więcej informacji o projekcie tutaj. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Stacja Muranów w partnerstwie z organizacjami z całej Polski, w tym Pomorze Zachodnie poprzez współpracę z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego IV Kadencji.

MATERIAŁY INFORMACYJNE, O KTÓRYCH KAŻDY RODZIC /OPIEKUN WIEDZIEĆ POWINIEN

Fundacja Dajemy Dzieciom siłę opracowała kilka lat temu – nadal aktualną i potrzebną kampanię Kampania społeczną zatytułowaną „GADKI”, która ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. Akronim GADKI jest systemem wskazówek, których zastosowanie wesprze proces edukowania dzieci na temat problemu wykorzystywania seksualnego. Zachęcamy do wykorzystywania materiałów zarówno w przedszkolu, w szkole, jak i w domu. Więcej na www.

ŚWIĘTA W STYCZNIU

26 stycznia obchodzony jest ogólnopolski Dzień Transplantacji. Obchodzimy go w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Był to 621. taki zabieg na świecie.

27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby uczcić pamięć ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego. Na stronie Muzeum POLIN - wirtualnie - można obejrzeć rzeczowe pamiątki związane z tą tematyką.

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU IV KADENCJI

Informacje nt. IV kadencji znajdują się tutaj. Ostatnie posiedzenie odbyło się 9 grudnia, na koniec stycznia planowane jest kolejne. Rada zaprasza chętne osoby do współpracy.

ZMIANA STAWKI MINIMALNEJ WYNAGRODZENIA

Organizacjom pozarządowym korzystającym z możliwości współpracy na umowę zlecenie przypominamy o zmianie wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2020 roku. Aktualna stawka godzinowa to 17,00 zł brutto. Więcej informacji tutaj.

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ

Tzw. ekspres kawowy to nagrania przygotowane przez ekspertkę dotyczące fundraisingu i crowdfundingu. Zachęcamy do odwiedzenia bloga i skorzystania z udostępnionej wiedzy.  Link do strony nagrań z pożytecznymi tematami.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA - KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH

Warto zaglądać tutaj

(jednocześnie są to źródła informacji, z których korzystamy):

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

KOLEJNE OTWARTE KONKURSY OFERT O ZASIĘGU REGIONALNYM

Zachęcamy do śledzenia zakładki Dotacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz informacji w generatorze Witkac nt. aktualnych ogłoszonych konkursów ofert. W Biuletynie Informacji Publicznej znajdą Państwo wszelkie informacje nt. aplikowania oraz ogłoszenia konkursowe w Urzędzie Marszałkowski Woj.Zachodniopomorskiego.

DOTACJE FUNDACJI mBANKU

Fundacja mBank prowadzi nabór projektów dotyczących dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe. Termin składania wniosków to: 23 stycznia, 20 lutego, 26 marca 2020 r. Więcej informacji  na stronie www.   

SENIORZY! NABÓR ASOS RUSZYŁ

ASOS to Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Do 31 stycznia (do godz. 16:00) można składać wnioski w kolejnym naborze. Program adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych i daje możliwość otrzymania dofinansowania na projekty w ramach 4 priorytetów:

  1. Edukacja osób starszych
  2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową

III. Partycypacja społeczna osób starszych

  1. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).

Działania powinny być skierowane do osóB w wieku 60 lat i więcej. Udział młodszych beneficjentów ostatecznych jest dopuszczalny w ramach Priorytetu II i IV wynosi maksymalnie 50% ogólnej liczby osób objętych działaniami. Link do ogłoszenia i regulaminu.

OSTATNIA SZANSA - PROGRAM ETNOPOLSKA 2020

Narodowe Centrum Kultury prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2020. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Uprawnione do składania wniosków w programie są m.in. organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich. Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 roku.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-etnopolska-2020

PRZYPOMINAMY! TRWA KONKURS DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Do 17 stycznia można składać wnioski w konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021. Więcej informacji i szczegółów dotyczących ogłoszonego konkursu znajdziecie Państwo na stronie www oraz na stronie

PRZYPOMINAMY! GRANTY FUNDACJI DOZ

DOZ Fundacja zaprasza organizacje pozarządowe do składania lokalnych projektów, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 . Więcej info tutaj.

PRZYPOMINAMY! PROGRAM ,,EUROPA DLA OBYWATELI”

Program „Europa dla obywateli” przyznaje dotacje dla polskich instytucji i organizacji pozarządowych na organizację projektów międzynarodowych w następujących komponentach:

  1. Pamięć o przeszłości Europy (projekty dot. najnowszej historii oraz działań o celu budowania dialogu międzykulturowego);
  2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (współpraca samorządów: partnerstwo miast lub sieci miast oraz projekty społeczeństwa obywatelskiego i instytucji edukacyjnych)

Terminy naborów upływają 4 lutego (partnerstwo miast oraz pamięć o przeszłości Europy) i 3 marca (sieć miast). Informacje o programie znajdą Państwo na stronie: https://europadlaobywateli.pl/

PROGRAM EDUKACYJNY ERASMUS+

5 lutego br. mija termin składania wniosków w edukacyjnym programie Erasmus+ na lata 2014-2020.

Termin składania obowiązuje w poniższych akcjach:

Akcja 1 - Mobilność osób w dziedzinie młodzieży.

Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży.

Akcja 3 - Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą.

W dniach 14, 21, 23 stycznia 2020 zespół mobilności kadry Edukacji szkolnej zaprasza na dni otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji konkursu w ramach Akcji 1.

Więcej informacji nt. Programu znajduje się tutaj.

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

POZARZĄDOWO – PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Jeśli tworzą Państwo elektroniczne Newslettery lub przekazują informacje istotne dla innych organizacji – zachęcamy do kontaktu – z chęcią umieścimy odnośniki w tej zakładce lub na stronie www.

KOOPERATYWA ŁAŹNIA –CIEKAWE MIEJSCE

CENTRUM SENIORA W SZCZECINIE

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

WIEŚCI Z INKU

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

NEWSLETTER BIURA DIALOGU OBYWATELSKIEGO URZĘDU MIASTA SZCZECIN

OSWAJANIE SZTUKI

 Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 223

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.