Materiał informacyjny dotyczący możliwości wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii

Інформаційний матеріал про можливість виїзду українських біженців до Великобританії

 

 

 

 

Informacja na temat wizy - po angielsku

Informacja na temat wizy - po ukraińsku