BOISKO UL. WIOSENNA

 

W dniu 14 czerwca Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą Solid-Stet Sp. z o.o. Sp. K. ul. Międzyparkowa 12A/6, 71-346 Szczecin wybraną w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie. Etap II: Zmiana nawierzchni boiska sportowego”.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje:

  • przygotowanie terenu budowy;
  • wymianę nawierzchni istniejącego boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię poliuretanowo - gumową z równoczesnym wykonaniem podbudowy pod tą nawierzchnię;
  • wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej i studzienki chłonnej;
  • wykonanie ogrodzenia boiska;
  • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obrębie furtek;
  • montaż koszy do koszykówki oraz ponowny montaż bramek do piłki nożnej.

 

Za wykonanie projektu odpowiadała firma Usługi Projektowe Maciej Krasowski z Barlinka.

Wartość zawartej umowy wynosi 590 184,75 zł brutto. Inwestycja jest realizowana z wykorzystaniem  środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2023 r.

 

mapa