Dofinansowanie dla Gminy Barlinek. Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia -PGR

 

W piątek 15 lipca 2022 r. w Ostrowicach z rąk  premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera Gmina Barlinek otrzymała symboliczny czek w kwocie 686.000,00 zł.

Dofinansowanie zostało przyznane na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi we wsi Rychnów” w ramach w trzeciej  edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

O wsparcie w tej edycji programu ubiegały się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Program będzie realizowany  poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg wewnętrznych na działce o nr ewid. 55/22 między „nowymi” a „starymi” bokami w miejscowości Rychnów.  Przedmiotowe drogi łączą się z lokalna drogą gminną i stanowią dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz zespołu budynków gospodarczych i garażowych.  Przy jednej z dróg przewidziano wykonanie parkingu ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z kostki betonowej oraz płyt ażurowych. Przebudowa dróg ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg.