Dyrektor Oddziału Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie informuje o kluczowych od lat oczekiwanych zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników.

ZMIANY W USTAWIE