Szanowni Państwo,
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku zamieszczone zostało Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie BIP pod adresem:
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030