Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o. w Barlinku uzyskało decyzję o zatwierdzeniu nowej taryfy dla dostarczania wody i odbioru ścieków z terenu gminy Barlinek. Podana poniżej taryfa ma obowiązywać przez okres 3 lat.

Załączniki:
1) Zawiadomienie o taryfach za wodę i ścieki obowiązujących od 16.05.2023 r.
2) Decyzja Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego "Płonia" Sp. z o.o. w Barlinku