Informujemy, że w dniu 13 lipca 2023 r. Rada Ministrów  w drodze rozporządzenia zmieniła przepisy dotyczące szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. W ślad za tym, 18 lipca Wojewoda Zachodniopomorski powołał Komisję Wojewody, a Burmistrz Barlinka zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Wojewody o powołanie Gminnej Komisji.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa nadal podstawową drogą zgłoszenia strat suszowych będzie aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą” .

Jednocześnie, jeśli producent rolny chciałby, aby oszacowania dokonała również powołana przez wojewodę komisja, powinien wówczas do właściwej miejscowo gminy złożyć odpowiedni wniosek w terminie, który umożliwi komisji rzetelną lustrację.

 

Ww. wniosek dostępny jest do pobrania poniżej:

WNIOSEK o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY W UPRAWACH ROLNYCH