Więcej informacji znajduje się w załączniku: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu