Przebudowa drogi do m. Słowicze

Burmistrz Barlinka w dniu 21 lutego 2024 r. podpisał umowę z Wykonawcą firmą  „MALDROBUD” Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Królewieckiej 43, 74-300 Myślibórz, na wykonanie zadania . „Przebudowa drogi do m. Słowicze w Gminie Barlinek”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z polegająca na wykonaniu nowych jezdni drogowych z betonu asfaltowego o szerokości 3,50m wraz z mijankami o szerokości 5,00m i długości min 25m oraz zjazdów z drogi na tereny przyległe do pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej. W przypadku drogi gminnej nr 750030Z dowiązanie do istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151,

Koszt zadania to ok. 2.660.245,11 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.708.916,12 zł

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec IV kwartału 2024 r.

Autorem dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski, ul. Saperów 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski  .

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie pełnił Inspektor nadzoru Mirosław Byczkowski.