Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich Gminy Barlinek składamy wyrazy podziękowania oraz uznania za wysiłek, zaangażowanie oraz aktywną postawę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy satysfakcji płynącej z realizowanych działań zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Przyjmijcie również Państwo życzenia pomyślności, zdrowia oraz pogody ducha.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                            Burmistrz Barlinka

w Barlinku

Mariusz Maciejewski                                                                               Dariusz Zieliński