Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku, w ramach prowadzonej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pn. "Rodzina- moja rodzina", serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące promocji pieczy zastępczej. Spotkanie odbędzie się dnia 8 maja 2024 r. o godzinie 16:00 w siedzicie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku przy
ul. Strzeleckiej 29.
 
Przyjdź jeśli:
- myślisz o zostaniu rodziną zastępczą,
- chcesz dowiedzieć się więcej na temat rodzicielstwa zastępczego,
- chcesz poznać sposoby wspierania dzieci i rodzin zastępczych, np. poprzez wolontariat,
- chcesz pomóc i wspierać dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej.
 
Bądź częścią zmiany - słuchaj, przekaż dalej, działaj!