15 listopada w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Barlinka zawarł dwie umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udzielone dotacje dotyczą zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych wraz z elementami uspokojenia ruchu w ul. Pełczyckiej w Barlinku” oraz „Remont ul. Wylotowej w Barlinku”.

W ramach inwestycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej przewidziano między innymi wykonanie dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości około 2 m i długości około 220 m, budowę bitumicznej drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Pełczyckiej, budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Pełczyckiej z ul. Juliusza Słowackiego, przez które zostanie przeprowadzone przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów, budowę zwykłego przejścia dla pieszych na ul. Pełczyckiej przy zjeździe z drogi dla rowerów.

W ramach remontu ulicy Wylotowej zostanie ułożona nowa warstwa nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości około 0,081 km. Miejscowo zostaną rozebrane krawężniki oraz nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej oraz betonowej i ułożone ponownie. W ramach prac remontowych zostanie wykonana również regulacja studzienek telefonicznych, kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych.

 

Uzyskane dofinansowanie dla poszczególnych inwestycji:

  • „Budowa ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych wraz z elementami uspokojenia ruchu w ul. Pełczyckiej w Barlinku”:

 

Szacowana wartość zadania – 759 671,00 zł

Wartość dofinansowania – 607 736,96 zł

  • „Remont ul. Wylotowej w Barlinku”:

 

Szacowana wartość zadania - 92 625,00 zł      

Wartość dofinansowania - 50 943,95 zł

12 listopada sześćdziesięciu czterech śmiałków, stanęło na starcie V Niepodległościowej „Piątki” w Rychnowie. W biegu uczestniczyły całe rodziny, dzieci, rodzice i dziadkowie. Bieg zorganizowano dla uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestnicy biegu otrzymali medale i dyplomy, a najlepsi puchary. Niewątpliwą atrakcją biegu było rozlosowanie wśród zawodników biegu roweru. Fundatorem tej nagrody był Romuald Romaniuk. Puchary dla zwycięzców wręczono w świetlicy wiejskiej, tam też uczestnicy  mogli się posilić ciepłym posiłkiem, kawą, herbatą i czymś słodkim. Sędzią głównym biegu był Piotr Stanisławski.

Na podium V Niepodległościowej „Piątki” w Rychnowie stanęli:

Kobiety:

  • I – Sabina Stachnik Barlinek
  • II – Marta Dobrołowicz Gorzów Wielkopolski
  • III – Aleksandra Kazubowska Gorzów Wielkopolski

Mężczyźni:

  • I  - Dawid Pigłowski Gorzów Wielkopolski
  • II  - Kuba Bocian Ożar
  • III  - Filip Smutek Barlinek

Najmłodszym zawodnikiem startującym w biegu był Maksymilian Nowicki (5 lat), najstarszym Kazimierz Okonek (74 lata). Nie zabrakło losowania nagrody głównej, czyli roweru ufundowanego przez Romualda Romaniuka. W tym roku pozostał on w Rychnowie, wygrał go mieszkający tutaj Bartek Tokaj. Wprawdzie był to drugi ze zwycięzców, bowiem pierwszym z nich był Dariusz Zieliński. Burmistrz Barlinka zrezygnował jednak z nagrody. W drugim losowaniu szczęście uśmiechnęło się do Bartka.

Trasę zabezpieczali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie.

Organizatorami biegów byli: Barlinecki Ośrodek Kultury, sołectwo Rychnów i Gmina Barlinek. Imprezę komentował Krzysztof Komorowski.

 

Jak co roku 11 listopada w dniu Narodowego Święta Niepodległości w Barlinku odbyły się uroczystości upamiętniające ten wyjątkowy dzień.  Przypadającą w tym roku 105. rocznicę upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości uczczono licznymi wydarzeniami: prelekcjami, koncertami, uroczystościami patriotycznymi, wspólnym śpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”  oraz na sportowo, biegami niepodległościowymi.  

W tym dniu w Barlinku, w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, odprawiono mszę św. w intencji Ojczyzny, w której licznie uczestniczyły poczty sztandarowe. Dalsze uroczystości odbyły się pod obeliskiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam po odśpiewaniu hymnu, w obecności pocztów sztandarowych, głos zabrali: Starosta Myśliborski Andrzej Potyra I Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele samorządów, instytucji, szkół i stowarzyszeń. Wartę pod pomnikiem pełnili harcerze z Harcerskiego Szczepu Puszczy Barlineckiej.