W dniu 21.06.2024

Ewidencja ludności i dowody osobiste

nieczynne od 9.00 do 13.00.

Szkolenie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Komunikat dotyczący zakończenia wypłat

świadczenia 40 zł za przyjęcie uchodźcy

 

1 lipca 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.     

Jedną  z kluczowych zmian dla obywateli Ukrainy jest likwidacja  art. 13 ustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach. Po dniu 30 czerwca 2024 r. nie będzie możliwości wypłaty tego świadczenia i nie przewidziano od tej sytuacji wyjątków.

Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które aktualnie nadal goszczą obywateli Ukrainy, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia maksymalnie do 31 lipca 2024 r. Rekompensata może dotyczyć wyłącznie okresu zakwaterowania do 30 czerwca 2024 r.

Należy pamiętać, że jest to termin ostateczny, a wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. 

                                                                                              

 

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich. Trwa rekrutacja do projektu.

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaprasza do udziału w projekcie "Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz dobra wspólnego". Projekt skierowany jest do kół gospodyń wiejskich z województwa zachodniopomorskiego i będzie realizowany od czerwca 2024 r. do grudnia 2025 r.

Celem projektu jest wsparcie lokalnych społeczności poprzez szkolenia, warsztaty oraz dofinansowanie oddolnych inicjatyw społecznych.

- Chcemy wzmacniać potencjał zachodniopomorskich kół gospodyń wiejskich, by mogły skuteczniej działać na rzecz swoich społeczności. Na projekt złoży się w sumie 500 godzin zajęć, z których skorzysta co najmniej 200 osób z 25 różnych kół – mówi Maciej Patynowski, kierownik projektu. – To kontynuacja naszej współpracy z kołami gospodyń wiejskich. Dotychczas z naszej oferty skorzystało 40 kół.

Uczestnicy projektu:

  • poznają metody generowania nowatorskich i kreatywnych pomysłów na działania lokalne,
  • nauczą się, jak napisać projekt "krok po kroku",
  • jak skutecznie zaangażować mieszkańców do wspólnego działania,
  • jak stworzyć mocny zespół zorientowany na wspólne cele,
  • jak efektywnie promować działalność koła i budować jego wizerunek,
  • jak radzić sobie z sytuacjami problemowymi i konfliktami.

Trenerzy Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego (www.przedsiebiorczosc.org) odwiedzać będą poszczególne miejscowości aby w dogodnych terminach, dzielić się ze społecznikami swoja praktyczną wiedzą i doświadczeniem w powyższej tematyce.

Dla każdego z kół zaplanowano pięć spotkań warsztatowych (co kilka tygodni) a także dwa bony o łącznej wartości 2000 zł na realizację własnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności! W ramach projektu odbędzie się także V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego „Inwazja Kobiecej Mocy”, 2-dniowa konferencja „Sąsiadki zza miedzy” a także kampania społeczna promująca aktywność społeczną na wsiach.

Rejestracja do projektu trwa do 21 czerwca br.

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz dostępny na stronie internetowej https://forms.gle/fD16MywhLkMrptFK7

Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030.

PFSP