OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,

że dnia 09 listopada 2023 r. o godz. 1500

 

w Urzędzie Miejskim w Barlinku, pokój nr 12, I piętro, ul. Niepodległości 20,

odbędzie się

 

LXXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023-2037.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 8. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

 Mariusz Józef Maciejewski

 

BADANIE ANKIETOWE W RAMACH PRZYGOTOWANIA DOKUMENTU „STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BARLINEK NA LATA 2024 – 2028”

 

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad dokumentem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2024 – 2028”, zwracam się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej problemów społecznych na terenie Gminy Barlinek. Państwa odpowiedzi pozwolą określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej społeczności lokalnej.

 

Obowiązek opracowania Strategii wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2023 r. poz. 901 ze zm.), który w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.

 

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej ankiety i będzie dotyczyć niżej wskazanych grup odbiorców:

 1. dorosłych mieszkańców Gminy Barlinek, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Ośrodka;
 2. uczniów ze szkół podstawowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jeziornej 12 w Barlinku;

- Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kombatantów 3 w Barlinku;

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej RADOSNA przy ul. Szosowej 3 w Barlinku;

- Szkoły Podstawowej w Mostkowie;

 1. oraz uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.

 

Ankieta jest całkowicie anonimowa, nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi.

Link do ankiety aktywny do 26 listopada 2023 r. - https://barlinekmieszkancy.webankieta.pl/

 

Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska przy ul. 3 Maja 111a, 32-400 Myślenice.

OGŁOSZENIE

WYNIKÓW GŁOSOWANIA

na projekty zgłoszone do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

 

 

Szanowni mieszkańcy,

 

 zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość zagłosowania na projekt w okresie od 9 do 29 października br.

Głosowaliśmy na 10 (dziesięć) projektów, pięć projektów miejskich i pięć projektów sołeckich (wiejskich), które zostały zgłoszone przez mieszkańców gminy i zweryfikowane pozytywnie przez powołany zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Miło mi poinformować, że w głosowaniu oddano  9744 głosów. Liczba osób głosujących 6063. W głosowaniu wzięło udział 34 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek.

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

 

 

 

 

Informuję, że na podstawie wyników głosowania, rekomendowane zostają do realizacji  w 2024 r. w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego:

 PROJEKT MIEJSKI

Zakup podnośnika pożarniczego dla OSP Barlinek

 

PROJEKT WIEJSKI

Zakup samochodu terenowego dla OSP Mostkowo

 

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w głosowaniu.                                                                                                   

 

Wyniki głosowania i statystyka na barlinek.budzet-obywatelski.org

 

                                                                                                Burmistrz Barlinka

                                                                                       Dariusz Zieliński

27 października Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku obchodziło swój Złoty Jubileusz.

Z tej okazji uroczystość zaszczyciło wielu znakomitych  gości,  Przedstawiciele organu prowadzącego na czele z Panem Burmistrzem Dariuszem Zielińskim, przedstawiciele instytucji od lat współpracujących z placówką, dyrektorzy placówek oświatowych.

 

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod Topolą” ma bardzo bogata tradycję i dużą rzeszę absolwentów – pierwsze przedszkolaki zawitały do  placówki 2 XI 1973 r.

Ówczesnym dyrektorem przedszkola była Pani Jadwiga Przyjazna. Od tego czasu minęło wiele lat. Stanowisko dyrektora  w latach 1989 -2017 pełniła Pani Teresa Staszak. Od 2017 roku funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą” pełni Pani Barbara Walaszczyk.

Obecnie do przedszkola uczęszcza 240 dzieci.

A tak to się zaczęło:

 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „BOMET” w Barlinku to przedsiębiorstwo, które powstało na gruncie dawnej Fabryki Pługów, która przed i w okresie II wojny światowej była własnością niemieckiego fabrykanta. W pierwszej fazie powstania Zakładu produkowano tam części do sprzętu rolniczego. W miarę upływu czasu dawna „Fabryka Pługów” zmieniła swój asortyment produkcyjny zmieniając jednocześnie nazwę na Zakłady Urządzeń Okrętowych. Z roku na rok wzrastała liczba produkowanych asortymentów, zakład zaczął się bardzo szybko rozwijać, zwiększała się liczba pracowników. Na przestrzeni lat Zakłady Urządzeń Okrętowych stały się jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów w powiecie myśliborskim, jak również w województwie szczecińskim.
 W październiku 1972 roku uruchomiono pierwszy wydział produkcyjny w nowo wybudowanym obiekcie Zakładów Urządzeń Okrętowych przy ul. Okrętowej, 
a w maju 1973 roku oddano do użytku budynek administracyjny zakładu. Wyżej wymienione czynniki spowodowały, że potrzeby socjalno-bytowe załogi poważnie wzrosły, już w roku 1971 wniesiono dodatkowo do Planu Pięcioletniego budowę dwóch obiektów socjalnych - przedszkola i żłobka.  A z początkiem roku 1971 Zakłady Urządzeń Okrętowych zleciły wykonanie dokumentacji na budowę Przedszkola. 1 października 1971 roku „BUDIMOR” SZCZECIN rozpoczął budowę. Zakończenie budowy planowano na 30 czerwca 1973 roku. W czasie budowy pojawiły się dodatkowe problemy, które spowodowały 4 – miesięczne opóźnienie oddania do eksploatacji przedszkola. I tak kosztem około 6 milionów ówczesnych złotych wybudowano Przedszkole na 125 miejsc, które niestety jeszcze w pełni nie zaspakajało potrzeb załogi Zakładów Urządzeń Okrętowych.

Oficjalne otwarcie nowego Przedszkola nastąpiło 2 listopada 1973 roku. Przedszkole było instytucją podległą administracyjnie Wydziałowi Oświaty. W ówczesnym czasie Przedszkole było jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w województwie. Przedszkole było bardzo dobrze zagospodarowane, co było dużą zasługą personelu przedszkola. Było chlubą Zakładów, kierownictwo Zakładów Urządzeń Okrętowych bardzo chętnie pokazywało Przedszkole gościom odwiedzającym Zakłady Urządzeń Okrętowych. Od tego czasu minęło wiele lat. Stanowisko dyrektora w latach 1989 – 2017 pełniła Pani Teresa Staszak za Jej kadencji 25 września 2003 r. Przedszkolu zostało nadane imię „Pod Topolą.” W roku 2015 Przedszkole przeszło termomodernizację
 i uzyskało piękny wygląd.

Od roku 2017 funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą|” pełni pani Barbara Walaszczyk.

 

Informujemy, że do dyspozycji naszych mieszkańców zostało oddanych 80 miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego przy ul. Gorzowskiej. Zachęcamy Państwa do korzystania z nich.
Dojazd od ul. Jeziornej przez „Stary Tartak.”