Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa nadal podstawową drogą zgłoszenia strat suszowych jest aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą”.  Każdy z producentów rolnych, który złożył wniosek o oszacowanie przez Gminną Komisję szkód  w uprawach  zobowiązany jest  również do zgłoszenia szkody ww. aplikacji.

Jednocześnie informujemy, że Rada Ministrów podjęła w dniu  11.10.2023 r. rozporządzenie wydłużeniu terminu  do 30 października 2023 r.  na składanie wniosków o oszacowanie szkód w aplikacji publicznej.

W związku ze zwiększoną migracją dzikich ptaków w okresie jesiennym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu apeluje o bieżące stosowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwach hodujących drób, zarówno na dużych fermach jak i w gospodarstwach przyzagrodowych. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w 2023 roku i pierwsze w bieżącym okresie jesiennym w województwie zachodniopomorskim stwierdzono w miejscowości Wytok, gminie Płoty (powiat gryficki).

 Załącznik: Pismo PIW 17102023.pdf

Z okazji Dnia Poczty Polskiej składamy na Państwa ręce podziękowania

za codzienną pracę, która jest ważną służbą społeczną,

niech będzie ona źródłem osobistej satysfakcji i przykładem odpowiedzialności, życzliwej pomocy i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka. 

Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,

satysfakcji z pełnionych obowiązków zawodowych i dużo dobrego zdrowia.

 

 

 

 

      Z poważaniem

 

           Mariusz Maciejewski                               Dariusz Zieliński

Przewodniczący Rady Miejskiej                              Burmistrz Barlinka

 

Dnia 11 października 2023 r. w Kawiarni Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński. W uroczystości wzięli udział zaproszeni  goście: Pan Cezary Michalak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Miejskiej w Barlinku, z-ca Burmistrza Pan Krzysztof Paszek, dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli. 

Po przywitaniu gości Burmistrz Barlinka z okazji zbliżającego się  Dnia Edukacji Narodowej, złożył życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół i przedszkoli naszej gminy. Do życzeń przyłączył się także Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Miejskiej w Barlinku. Po życzeniach  nastąpił uroczysty moment wręczenia nagród Burmistrza Barlinka dla zasłużonych nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły otrzymały następujące osoby:

Wiesława Wielgus Szkoła Podstawowa nr 1,

Bożena Rudnicka Szkoła Podstawowa nr 1,

Mariusz Sieniawski Szkoła Podstawowa nr 1,

Elżbieta Trautman Szkoła Podstawowa nr 4,

Elżbieta Kusa Szkoła Podstawowa nr 4,

Sylwester Przelazły Szkoła Podstawowa nr 4,

Iwona Galbarczyk Szkoła Podstawowa w Mostkowie,

Zofia Sobczyk Szkoła Podstawowa w Mostkowie,

Renata Olejnik Przedszkole Miejskie nr 1,

Aleksandra Hełminiak Przedszkole Miejskie nr 1,

Elżbieta Pierzchała Przedszkole Miejskie nr 2,

Renata Buszkiewicz Przedszkole Miejskie nr 2,

 

WSZYSTKIM  NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy obecnym i emerytowanym Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom

oraz Pracownikom Administracji  satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Serdecznie dziękujemy Państwu za dydaktyczny i wychowawczy trud, jaki każdego dnia podejmujecie kształtując postawy i osobowość młodego pokolenia.

 

 

 Z poważaniem

 

 

Mariusz Maciejewski                                                               Dariusz Zieliński

    Przewodniczący Rady Miejskiej                                                  Burmistrz Barlinka