znak poziomy - rower

Jazda na rowerze to wielka przyjemność, ale również wiele korzyści dla nas i dla naszego środowiska. Dlatego warto przesiąść się z samochodu na rower, który przysłuży się naszemu zdrowiu i kondycji oraz pomoże spalić zbędne kalorie. 

Żebyśmy jednak chętnie korzystali z tego środka transportu, powinny być spełnione pewne warunki, m.in. potrzebne są kolejne ścieżki rowerowe.

Jak już pisaliśmy Gmina Barlinek rozpoczęła prace nad Programem Budowy Ścieżek Rowerowych. W związku z tym 15 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie z osobami, które, na co dzień chętnie korzystają z tego środka transportu. Spotkanie poprowadził Przemysław Lipczyński z Firmy Doradczej PROJEKTOWANIE DROGOWE. Uczestnicy spotkania mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat projektu.

Projekt wpisuje się w plany strategiczne, ponieważ jednym z zadań Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego jest budowa ścieżek rowerowych. Taka inwestycja jest potrzebna nie tylko ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, ale również wpłynie na aktywny wypoczynek społeczności lokalnej oraz odwiedzających turystów, których z roku na rok w Barlinku przybywa.

Uczestnicy wyróżnieni na Gali Złotych Barlineckich Gęsiarek

15 stycznia w Pensjonacie „Bukowa Przystań" w Barlinku odbyła się XXI Gala Złotych Barlineckich Gęsiarek. To najbardziej prestiżowe nagrody w naszej gminie przyznawane osobom i instytucjom wnoszącym ogromny wkład w rozwój i promocję Barlinka.


W uroczystości udział wzięli m.in. Arkadiusz Janowicz Starosta Powiatu Myśliborskiego, Ryszard Wiśniak Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myśliborskiego, Mariusz Maciejewski Przewodniczący RM Barlinka, ks. proboszcz Andrzej Miś, Krzysztof Paszek Wiceburmistrz Barlinka, Edyta Włodkowska Skarbnik Gminy Barlinek, Dariusz Zieliński Burmistrz Barlinka oraz przedsiębiorcy.

Osoby nagrodzone Złotymi Barlineckimi Gęsiarkami wybiera Kapituła, w skład której wchodzą: Bogdan Wrotecki, Marek Piechocki, Andrzej Pakosz, Waldemar Kuczer, Ryszard Pyrek, Waldemar Matyja, Edward Skałecki, Leszek Hyży, Marek Krowicki, Paweł Goryński, Krzysztof Goryński, Zbigniew Wielgosz oraz Przewodniczący kapituły Dariusz Zieliński.

Galę poprowadziła Katarzyna Budzeń.

 

Nagrody otrzymali:


Ambasador Barlinka

Pani Romana Kaszczyc
za całokształt pracy twórczej i promocję Barlinka.

 

Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki otrzymali:

Pan Eugeniusz Drozdowski
za działalność charytatywną na rzecz społeczności lokalnej w ramach Lions Club Barlinek.

Pan Roman Bunda
za wybudowanie namiotowej hali tenisowej i wkład w rozwój tenisa ziemnego w Barlinku.

Państwo Helena i Zygmunt Głuchowcy
za budowę pensjonatu „Bukowa Przystań" oraz wkład w rozwój branży turystycznej Barlinka.

 

Złota Barlinecka Gęsiarka:

Janex Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Państwo Lidia i Jan Pawłowscy
za systematyczny rozwój firmy, nowe inwestycje oraz długoletnią
i profesjonalną działalność usługowo-handlową.

 

Barlineckie Gęsiarki 2015 w telewizji TELETOP Gorzów Wlkp. 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023 już zatwierdzona

Od sierpnia ubiegłego roku trwały prace nad „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023". Strategia jest dokumentem, który pozwala spojrzeć na gminę całościowo i ukierunkować jej rozwój w perspektywie kilku lat, umożliwia planowanie poszczególnych przedsięwzięć i inwestycji, a także pozyskiwanie środków na realizację poszczególnych zadań. Strategia została przyjęta uchwałą Nr XVII/243/2016 w dniu 11 stycznia br. przez Radę Miejską w Barlinku.

Dokument jest efektem współpracy mieszkańców naszej gminy, członków Rady Miejskiej oraz instytucji i liderów, którzy uczestniczyli w warsztatach dotyczących kolejnych etapów prac. Opracowując strategię przeprowadzano badania ankietowe i spotkania z mieszkańcami.

Cele jakie gmina postawiła przed sobą przez najbliższe lata to, wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców, w szczególności ukierunkowane na tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz wykreowanie Barlinka, jako ośrodka turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking.

Chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom za aktywność i twórczy wkład w budowę „Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do roku 2023". Jestem przekonany, że praktyczne efekty opracowanej wspólnie Strategii będą widoczne w najbliższych latach, a Gmina Barlinek - jak mówi wizja - będzie miejscem o niezwykłym kapitale społecznym i darach natury. Gminą nad rozległą Doliną Płoni. Kurortem przyciągającym swoim urokiem wielu turystów. Pełnym niepowtarzalnej przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz parkiem innowacyjnej przedsiębiorczości i aktywnego wypoczynku, Europejską Stolicą Nordic Walking - podsumował Dariusz Zieliński, Burmistrz Barlinka.

 

Dariusz Zieliński i Arkadiusz Janowicz

17 grudnia w Urzędzie Miejskim w Barlinku, odbyło się notarialne podpisanie umowy w sprawie zbycia przez Powiat Myśliborski na rzecz Gminy Barlinek, udziałów Szpitala Barlinek Spółki z o.o.   Z chwilą podpisania dokumentów Gmina Barlinek jest w posiadaniu 7.549 udziałów w szpitalu. Pozostały 1 udział zachował sobie powiat. W spotkaniu udział wzięli - Starosta Powiatu Myśliborskiego Arkadiusz Janowicz, Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra, Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska, Prezes Szpitala Barlinek Arkadiusz Cysek, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski oraz Skarbnik Gminy Edyta Włodkowska.

Poprawność umowy sprawdziła notariusz Beata Zwiernik - Adamiszyn.

 

Wstępne cele rozwojowe gminy

Na ostatnich warsztatach strategicznych, które odbyły się 21 i 22 października br., Zespół ds. Strategii opracował dla gminy Barlinek wstępną propozycję celów strategicznych na najbliższe lata. Był to kolejny etap prac nad strategią rozwoju gminy, podczas którego uczestnicy za pomocą analizy SWOT i TOWS w wyniku rozmów i dyskusji opracowali wstępne cele rozwojowe.

Wśród nich znalazło się:

- Wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców ukierunkowanej na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie rozwoju i dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

- Wykreowanie Barlinka, jako ośrodka turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym, w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking. Stworzenie nowych całorocznych produktów turystycznych w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną. Stworzenie unikatowego produktu turystycznego w Starym Tartaku.

O kolejnych etapach pracy nad strategią będziemy informować.