12 grudnia przyznano Gminie Barlinek dofinasowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej.  Środki w kwocie  598.880,00 zł zostały uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę. Inwestycja będzie polegać na wymianie około 394 szt. opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na oprawy LED zlokalizowanych przy parkach, drogach, ulicach, placach oraz miejscach publicznych znajdujących się na terenie Gminy Barlinek. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na kwotę 748.600,00 zł, a jej realizacja powinna się zakończyć w grudniu 2025 r. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Barlinek poprzez uzyskanie redukcji mocy na zainstalowanych w ramach projektu oprawach oświetleniowych.