Szczecin, 14 grudnia 2023 r.

Znak: WZPS-1.966.1.2023.AKr

 

 

Prezydenci

Burmistrzowie

Wójtowie

województwa zachodniopomorskiego

 

Szanowni Państwo

 

w związku z pismem z dnia 11 grudnia 2023 r. Pana Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia pragnę poinformować, że w ramach działań Ministra Zdrowia podejmowanych na rzecz realizacji szczepień przeciw Covid-19, z dniem 1 grudnia 2023 r. do wykonywania szczepień przeciw Covid-19 wskazane zostały przychodnie POZ oraz apteki ogólnodostępne których aktualna lista dostępna jest na stronie https://pacjent.gov.pl/artykul/punkty-szczepien-przeciw-covid-19

Szczepienia są dobrowolne, zalecane i bezpłatne.

Jednocześnie wskazuję, że wszelkie aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepień

przeciw Covid-19 znajdują się:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w sprawie-realizacji- szczepien-przeciw-covid-19-w-sezonie-20232024

 W celu dotarcia do jak największej liczby osób zainteresowanych szczepieniami przeciwko Covid-19 uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnianiu powyższej informacji na terenie swojego regionu.

 

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego

 

Justyna Borzym

Dyrektor wydziału

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej