Śladem informacji zamieszczonych w BIP Barlinka https://bip.barlinek.pl/postepowaniezazbestemipcb,488 oraz na stronie WWW Gminy Barlinek https://www.barlinek.pl/aktualnosci/1300-komunikat-nt-wyrobow-zawierajacych-azbest-lub-pcb oraz https://www.barlinek.pl/aktualnosci/1507-eternit-nie-dziekuje, przypominamy o  złożeniu poprzez platformę ePUAP na adres skrzynki: /umbarlinek/skrytka, bądź w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul.  Niepodległości 20, właściwych dokumentów. W celu dopełnienia obowiązku prosimy skorzystać z Deklaracji dostępnej pod linkiem https://bip.barlinek.pl/dofinansowanie-azbest,118 i złożenie jej w nieprzekraczalnym terminie do  01.03.2023 r.

Deklaracje można składać w trybie ciągłym, każdego roku, zgodnie z informacją corocznie publikowaną na naszej stronie internetowej. Gmina w miarę uruchamiania środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w wyznaczonych przez niego terminach, wnioskuje o  dofinansowanie zadań związanych z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki (do roku 2032).

W bieżącym roku Gmina składa wniosek na dofinansowanie zadań, których realizację należy zakończyć do 15.10.2023 - demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w granicach Gminy. W  powyższym wniosku (na 2023 r.) ujęte zostaną TYLKO nieruchomości, których właściciele/użytkownicy złożyli Deklarację we wskazanym terminie- - 01.03.2023 r.