Regionalny Program Operacyjny WZ

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020

 Projekty: 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

29.04.2020r.

Informacja o projekcie realizowanym przez Gminę Barlinek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej  I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Cel szczegółowy:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach Gminy Barlinek w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego:                                                                                                                                      

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanych jest w Gminie Barlinek projekt grantowy pn.

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego


16.07.2020r.

Informacja o projekcie realizowanym przez Gminę Barlinek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej  I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Cel szczegółowy:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach Gminy Barlinek w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej                                                                                                                        

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanych jest  w Gminie Barlinek projekt grantowy pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej