miniaturka

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LX/1041/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

BURMISTRZ BARLINKA

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Barlinek, do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Termin konsultacji: od dnia 20 października 2021 r. do dnia 8 listopada 2021 r.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, w BOI Urzędu Miejskiego w Barlinku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Barlinku). Wszelkie opinie zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.         

Treść projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, pokój nr 17A. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, pod numerem telefonu 95 7465 595.

 

                                                                                                          Burmistrz Barlinka

                                                                                                          Dariusz Zieliński

 

Program współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. - uchwała

miniaturka

Organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego mogą zgłaszać się do konkursu ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021”. To już czwarta edycja konkursu, w którym na organizacje z regionu (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń, wopr-y, itp.) czekają nagrody finansowe i wyróżnienia.

Cel konkursu to wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku, uhonorowanie i promocja działań zachodniopomorskich organizacji, wzmacnianie wizerunku organizacji z regionu oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa na temat działalności społecznej.

Konkurs przewiduje przyznanie nagród w poniższych kategoriach:
a) Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020; kategoria główna,
b) Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację zarejestrowaną w latach 2019–2020; kategoria nr 2,
c) Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację, której budżet za rok 2020 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3,
d) Zachodniopomorski Lider NGO 2020 w pandemii – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku 2020 skierowaną na bezpośrednie wsparcie osób poszkodowanych w związku z pandemią; kategoria nr 4 (Specjalna).

W kategoriach 1-3 zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe:

- kategoria główna: 2.500 zł dla Laureata oraz 2 wyróżnienia po 1.300 zł,

- kategoria nr 2 (dla organizacji powstałych w latach 2019-2020): 2.500 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 1.300 zł,

- kategoria nr 3 (dla organizacji, których budżet w 2020 r. nie przekroczył 25.000 zł): 2.500 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 1.300 zł.

Organizator ma również prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 r. poz.1038).

Wszelkie informacje nt. zasad konkursu znajdują się w regulaminie na stronie internetowej Organizatora - link.

Zgłoszenia można przesyłać także w formie elektronicznej – link do formularza do 31 października 2021 r. do Organizatora, który jest Partnerem Samorządu Województwa w zakresie organizacji konkursu.

Organizatorem konkursu jest Pracownia Pozarządowa, która jest realizatorem zadania zleconego na podstawie umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

zał. nr 1 - Regulamin Konkursu

zał. nr 2 - Formularz zgłoszeniowy

zał. nr 3 - formularz-zgłoszeniowy - pdf

plakat

plakat

W imieniu fundacji „Kulturalna Przestrzeń” z Piekoszowa chciałabym poinformować, iż jesteśmy w trakcie realizacji projektu pn. „Moda na EtnoFit”, dofinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
„Moda na EtnoFit” to projekt, którego celem jest promowanie staropolskiej kuchni regionalnej i łączeniu tego, co tradycyjne ze zdrowym odżywianiem. Projekt realizowany będzie od sierpnia 2021 roku do grudnia 2023 roku. W ramach projektu zaplanowane zostały: warsztaty kulinarne, wydanie publikacji książkowej z przepisami ze wszystkich regionów Polski, kulinarna gra planszowa, organizacja tzw. Rynków Smaków, na których prezentowane będą tradycyjne wyroby z danego regionu, a na zakończenie odbędzie się Festiwal Etno Fit Smaki.
Pierwszym jego działaniem będą warsztaty „Etnofit na talerzu”, które przeprowadzą profesjonalni i doświadczeni kucharze, znający lokalny rynek i tradycje danego regionu. Przedsięwzięcie skierowane jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Uniwersytetów Ludowych z 16 województw z całej Polski. Udział w nich weźmie od 5 do 10 organizacji z danego województwa (w zależności od liczby mieszkańców województwa). W czasie trwania warsztatów uczestnicy będą uczyć się przygotowywać staropolskie dania kuchni ludowej, która była serwowana przed kilkudziesięcioma laty w danym regionie i wykorzystywać jej smaki tak, aby tworzyć z nich dania fit. Warsztaty będą odbywać się w każdym z 16 województw. Do udziału w warsztatach planujemy zaprosić po 3 członków danej organizacji (Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy Uniwersytetu Ludowego). W ramach konsultacji w warsztatach udział weźmie także dietetyk oraz antropolog kulturowy. Warsztaty zaplanowane zostały w okresie od listopada 2021 roku do sierpnia 2022 roku.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić organizacje z Państwa gmin do udziału w projekcie i warsztatach kulinarnych. W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy oraz plakaty dotyczące projektu i warsztatów. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za zamieszczenie informacji o naszym przedsięwzięciu na Państwa stronie internetowej. Prosimy także o przekazanie powyższej informacji oraz materiałów promocyjnych dołączonych do niniejszego pisma Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubom Seniora, Uniwersytetom Ludowym czy Uniwersytetom Trzeciego Wieku działającym na Państwa terenie i zachęcenie ich do udziału w przedsięwzięciu.

 

Rekrutacja do udziału w warsztatach odbywać się będzie od 23 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 roku.

 

Więcej informacji na temat projektu oraz organizowanych w ramach niego warsztatów można uzyskać pod nr telefonu: 41  306 11 83, lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

Zał.1 - Formularz zgłoszeniowy na warsztaty

 

PROGRAM SPOŁECZNIK  - DZIĘKUJEMY ZA WNIOSKI

Jak pokazują statystyki wczoraj zakończonego II naboru na 2021 rok – Społecznikom wraz w wiosną dopisuje energia. Łącznie złożone zostały 1042 wnioski w obu filarach. Za wszystkie serdecznie dziękujemy! Teraz rozpoczyna się ocena formalna oraz merytoryczna wniosków. Ogłoszenie wyników w I filarze - Mikrodotacje nastąpi 18 maja. Natomiast w przypadku inicjatyw o zasięgu powiatowym i regionalnym (II filar), o projektach, które otrzymają dofinansowanie zdecyduje głosowanie mieszkańców województwa, które odbędzie się w terminie 6-20 maja br. Wszelkie aktualności znajdą Państwo na stronach www OperatoraUrzędu

PRZYPOMINAMY – TRWA KAMPANIA 1% PODATKU – WSPIERAJMY POMORZE ZACHODNIE

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dla organizacji z lokalnego otoczenia oraz włączenia się w kampanię promującą pozostawienie 1% na Pomorzu Zachodnim. Na naszej stronie znajdą Państwo grafiki i plakat do pobrania – można go wydrukować i wpisać nazwę swojej organizacjilink do www. Można też udostępnić materiał promocyjny w mediach społecznościowych, FB: link i używać hasztagu #1%dlaPomorzaZachodniego.

RUSZA KONKURS MARSZAŁKA ,,SAMORZĄDOWY LIDER WSPÓŁPRACY Z NGO 2021”

Konkurs Marszałka pn. ,,Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021” jest organizowany już po raz dziewiąty. Jego celem jest identyfikacja dobrych praktyk z zakresu współpracy administracji samorządowej – gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego– z organizacjami pozarządowymi i nagrodzenie najciekawszych z nich. W tej edycji regulamin został znacznie zmodyfikowany, m.in. poprzez wyodrębnienie czwartej kategorii i możliwość wskazania wspólnych działań nie tylko z organizacjami, ale też mieszkańcami- w czasie pandemii. Zwycięskie samorządy zostaną wybrane w kategoriach:

  1. Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu.
  2. Powiaty.
  3. Gminy liczące 15 - 40 tys. mieszkańców.
  4. Gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców.

Każdy ze zwycięzców otrzyma: okolicznościową statuetkę wykonaną specjalnie na tę okazję, nagrodę finansową w wysokości 10.000,00 z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami, mieszkańcami, społecznikami i okolicznościowy dyplom. Zgłoszenia mogą być dokonywane również z inicjatywy organizacji pozarządowych. Termin przesyłania zgłoszeń to 31 maja br. Wszelkie informacje, regulamin znajdą Państwo na stronie www.

NAGRODY PRO ARTE – KONKURS MARSZAŁKA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY

Do 31 maja można składać zgłoszenia do nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. To wyróżnienia za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla regionu. Szczegółowe informacje na stronie www.

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI – ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA NGO

Pracownia Pozarządowa zaprasza na szkolenia dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji z zakresu najważniejszych aspektów funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji. W ramach Zachodniopomorskiej Akademii NGO można podnieść swoją wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: zarządzania zespołem, pozyskiwania środków, tworzenia wizerunku. Szczegóły dotyczące zapisów na kolejne grupy szkoleniowe (on-line i stacjonarne) można znaleźć na stronie www.

KAMIENICA 1 ZAPRASZA NA BABSKIE SPRAWY – KOBIETA EKOAKTYWNA

Fundacja Kamienica1 zachęca do przyłączenia się do grupy Babskie Sprawy i korzystania skorzystania z możliwości wzięcia udziału w spotkaniach, które prowadzone w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Społecznik na lata 2019-2021. Szczegóły na FB Fundacji.

RÓWNAĆ SZANSE – MAŁE GRANTY

Trwa nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty. Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00 aplikując o grant do 8500 zł. Wnioskować mogą: ngo, biblioteki, domy kultury, kgw. Organizacje otrzymują nie tylko grant, ale tez wsparcie merytoryczne i ciekawe gadżety. Szczegóły na www.

GRANTY NA PROJEKTY SPOŁECZNE ,,WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”

Zachęcamy organizacje, szkoły, instytucje z miejscowości: Widuchowa, Polanów, Świeszyno, Biały Bór, Bobolice, Szczecinek, Tychowo do zainteresowania się programem grantowym ,,Wzmocnij swoje otoczenie”, który przyznaje granty na projekty społeczne do 20 tys. zł. Wszelkie informacje, harmonogramy i regulamin znajduje się na stronie www.

KONKURS GRANTOWY ,,CZUWAMY, PAMIĘTAMY”

Fundacja ORLEN ogłosiła nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Składanie wniosków trwa do 28 kwietnia br. Szczegóły na www.

ERASMUS+ WYSTARTOWAŁ – POZNAJ TERMINY I ZASADY

Wystartował unijny Program Erasmus+ wspierający międzynarodową wymianę edukacyjną, czyli wymiany młodzieżowe szkolne i pozaszkolne, europejski korpus solidarności, projekty wymiany studenckiej itp. Wszelkie informacje, materiały, harmonogram, informacje o webinariach znajdą Państwo na stronie www.

SŁUCHAJ CIEKAWYCH PODCASTÓW

Podcasty, czyli gotowe audycje w wybranym temacie można słuchać na swoim telefonie (poprzez aplikację), czy komputerze. Dzięki Fundacji Sektor możemy Wam polecić – zwłaszcza przed weekendem – całą ciekawą listę podcastów o tematyce pozarządowej. Zapraszamy na www.

Pracownia Pozarządowa rozpoczęła kolejny etap naboru na szkolenia dla organizacji z Pomorza Zachodniego, które wszechstronnie rozwiną wiedzę i umiejętności działaczy i działaczek pozarządowych.

W ramach Zachodniopomorskiej Akademii NGO oferujemy bezpłatny udział w 48-godzinnym cyklu edukacyjnym. Do wakacji zajęcia odbywać się będą w formule on-line (3 grupy szkoleniowe), natomiast pod koniec sierpnia planujemy 5-dniowe szkolenie stacjonarne (1 grupa).

Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniach znajdują się m.in.: budowanie zespołu, pozyskiwanie środków, kształtowanie wizerunku czy prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych.

W Akademii mogą wziąć udział zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak i te rozpoczynające swoją przygodę w stowarzyszeniu lub fundacji. Zapraszamy członków władz organizacji, pracowników i wolontariuszy.

Szczegóły dotyczące tematyki, zgłoszeń i terminów poszczególnych grup szkoleniowych znajdują się na stronie: https://pracowniapozarzadowa.pl/2021/04/20/rekrutacja-do-nowych-grup-otwarta/

Serdecznie zapraszamy do zapisów.

Pozdrawiam,

Łukasz Cieśliński
tel.: 609 144 511
Pracownia Pozarządowa

Dworcowa 2, 75-201 Koszalin

 

WWW

FACEBOOK

INSTAGRAM

Możesz nam przekazać 1% - nr KRS: 26352

Tworzymy Zachodniopomorską Federację Pozarządową