Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW informuje, że aktualnie trwa otwarty konkurs ofert Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie pomocy społecznej na 2024 r., obejmujący następujące obszary:

 

 • Obszar I Działalność na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością, przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • Obszar II Działalność na rzecz osób ubogich, wymagających wsparcia regionalnego systemu pomocy żywnościowej;
 • Obszar III Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe ogłoszenie wraz z wzorem formularza oferty znajdą Państwo w załączeniu oraz pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-wybranych-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-roku-2024

 

Konkurs jest realizowany w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2025”.

 

Termin składania ofert: do 14 marca 2024 r. (czwartek).

 

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Izabeli Wojtczak-Sikorskiej, zapraszamy do udziału w otwartym konkursie organizacje pozarządowe i podmioty niepubliczne prowadzące działalność statutową w obszarze objętym konkursem na terenie naszego województwa.

 

 

Z poważaniem,

 

Natalia Widzińska

starszy inspektor wojewódzki

Oddział Pomocy Społecznej

tel. 91 43 03 238

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

tel. 91 43 03 243


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że na stronie Zachodnipomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie www.szczecin.uw.gov.pl znajdą Państwo klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

        15.02.2024 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 15 lutego 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert,  ogłoszony zarządzeniem nr 228/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań publicznych, oznaczonych numerami: BOK/2024/2.2, BOK/2024/2.3, BOK/2024/2.4, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń muzycznych, w tym koncertów”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 9.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta wybitnych postaciach”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.4 pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka”, wybrał Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 7.000,00 zł.

                                                                                                   

                                                                                                    Burmistrz Barlinka

                                                                                                    Dariusz Zieliński

 

 

      

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 24/2024 z dnia 15.02.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

15.02.2024 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 15 lutego 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 227/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2024/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrał  Stowarzyszenia:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Tymczasowy Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie i przyznał dotację w wysokości 11.000,00 zł;
 • Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 14.000,00 zł.

 

                                                                                                           

                                                                                                                Burmistrz Barlinka

                                                                                                                Dariusz Zieliński

 

 

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 23/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

15.02.2024 r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Burmistrz Barlinka dnia 15 lutego 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 229/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.1 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 55.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.2 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie:
 3. Klub Sportowy „Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 31.000,00 zł;
 4. ABC Futbolu Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 6.000,00 zł.
 5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.3 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Mostkowo”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koral” z siedzibą w Mostkowie i przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł.
 6. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.4 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie lekkiej atletyki”, wybrał Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 16.000,00 zł.
 7. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.5 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Lutówko”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko z siedzibą w Lutówku i przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł.
 8. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.6 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Płonno”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno z siedzibą w Płonnie i przyznał dotację w wysokości 15.000,00 zł.
 9. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.7 pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 10. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.8 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie sztuk walki lub sportów walki”, wybrał:
 11. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 6.000,00 zł;
 12. Klub Aikido Renshu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i przyznał dotację w wysokości 7.000,00 zł.
 13. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.9 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie tenisa”, wybrał Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Tenisa Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 14. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.10 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego w zakresie zajęć ogólnorozwojowych, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Klub Sportowy „Wychowani w Sporcie” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.

                                                                                              

 

                                                                                                                Burmistrz Barlinka

                                                                                                                Dariusz Zieliński

      

 

 

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

 

 

24.01.2024 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 24 stycznia 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 228/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrał  Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł.

 

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 8/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl