15.02.2024 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 15 lutego 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 227/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2024/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrał  Stowarzyszenia:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Tymczasowy Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie i przyznał dotację w wysokości 11.000,00 zł;
 • Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 14.000,00 zł.

 

                                                                                                           

                                                                                                                Burmistrz Barlinka

                                                                                                                Dariusz Zieliński

 

 

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 23/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

15.02.2024 r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Burmistrz Barlinka dnia 15 lutego 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 229/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.1 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 55.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.2 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie:
 3. Klub Sportowy „Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 31.000,00 zł;
 4. ABC Futbolu Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 6.000,00 zł.
 5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.3 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Mostkowo”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koral” z siedzibą w Mostkowie i przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł.
 6. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.4 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie lekkiej atletyki”, wybrał Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 16.000,00 zł.
 7. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.5 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Lutówko”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko z siedzibą w Lutówku i przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł.
 8. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.6 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Płonno”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno z siedzibą w Płonnie i przyznał dotację w wysokości 15.000,00 zł.
 9. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.7 pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 10. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.8 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie sztuk walki lub sportów walki”, wybrał:
 11. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 6.000,00 zł;
 12. Klub Aikido Renshu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i przyznał dotację w wysokości 7.000,00 zł.
 13. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.9 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie tenisa”, wybrał Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Tenisa Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.
 14. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/3.10 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego w zakresie zajęć ogólnorozwojowych, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Klub Sportowy „Wychowani w Sporcie” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 5.000,00 zł.

                                                                                              

 

                                                                                                                Burmistrz Barlinka

                                                                                                                Dariusz Zieliński

      

 

 

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 25/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

 

 

24.01.2024 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 24 stycznia 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 228/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2024/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrał  Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł.

 

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 8/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

BURMISTRZ  BARLINKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 r. zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2024r.

BURMISTRZ BARLINKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 r. zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2024r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.