21.01.2021 r.

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 150/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznano dotację w wysokości 15000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych, w tym koncertów”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 8000,00 zł.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA W RAMACH FORUM!

Z radością i ekscytacją zapraszamy na Zachodniopomorskie Forum NGO! Przygotowaliśmy dla Was ważne i potrzebne tematy oraz zaprosiliśmy cenionych przez nas ekspertów i ekspertki. Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny! Na część sesji liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy!

Harmonogram spotkań w ramach tegorocznego Forum:

8 Grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Sesja otwierająca Forum:

Uroczyste otwarcie Forum i wprowadzenie do poszczególnych sesji
Współpraca z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku: formy współpracy, otwarte konkursy (terminy, dostępne środki), Program Społecznik Magdalena Pieczyńska, Urząd Marszałkowski WZP
Rozstrzygnięcie Konkursu Zachodniopomorski Lider NGO: Monika Widocka, Magdalena Pieczyńska, Łukasz Cieśliński
Co słychać u zachodniopomorskich organizacji pozarządowych?  Rozmowy, wymiana doświadczeń, czas na integrację
Działalność organizacji podczas epidemii - premiera spotu, wymiana doświadczeń

Prowadzący:

Magdalena Pieczyńska
Ekspertka ds. współpracy z organizacjami, doradczyni w zakresie wdrażania modelowych rozwiązań we współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Od 14 lat pracuje w samorządzie.

Monika Widocka
Od kilkunastu lat aktywna działaczka III sektora – doradza, animuje, integruje, szkoli. Specjalistka ds. budowania wizerunku organizacji oraz fundraisingu. Jako socjolog bada i diagnozuje aktywność obywatelską.

Łukasz Cieśliński
Ekspert w zakresie współpracy samorządu i organizacji, otwartych konkursów ofert i metodologii tworzenia i rozliczania projektów. Animator partnerstw lokalnych i zespołów roboczych, trener i doradca.

Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji):
https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-sesja-otwierajaca-forum/register

 

10 grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Porozmawiajmy o demokracji: działalność organizacji pozarządowych – co robimy, a co moglibyśmy robić?

Zapraszamy na spotkanie z Szymonem Osowskim, ogólnopolskim specjalistą z zakresu prawa i demokracji wielokrotnie docenianym za swoją działalność. Za swoje osiągnięcia otrzymał od Prezydenta RP złoty Krzyż Zasługi, a od 2012 Dziennik Gazeta Prawna umieszcza jego nazwisko w rankingu najbardziej wpływowych prawników.

Choć Szymon Osowski działa na terenie i na rzecz całego kraju, na co dzień mieszka właśnie w województwie zachodniopomorskim. Wspólnie z naszym gościem zastanowimy się nad rolą organizacji pozarządowych w aspekcie jakości demokracji w naszym województwie i w Polsce, a także nad aktualną sytuacją prawną podczas epidemii.

Na sesję ustalony jest limit miejsc (25) – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Sesja ma charakter interakcyjny - wymagane są mikrofony i kamerki.

Prowadzący:

.Szymon Osowski, Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Ogólnopolski ekspert ds. jawności, inicjatywy lokalnej, praw i wolności obywatelskich, funduszy sołeckich, budżetu obywatelskiego, praw i obowiązków samorządów lokalnych.

Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji):
https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-o-demokracji/register

14 grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Jak przeprowadzić skuteczną kampanię 1% naszej organizacji w 2021

Zapraszamy na sesję z cenionym ogólnopolskim ekspertem ds. pozyskiwania darowizn i środków z 1%. Michał Rżysko przyczynił się do sukcesu finansowego wielu organizacji. Podczas Forum zdradzi zachodniopomorskim organizacjom jak skutecznie pozyskiwać 1%.

Spotkanie kierujemy głównie do organizacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego oraz do wszystkich zainteresowanych wdrażaniem kampanii promocyjnych. Podczas sesji odpowiemy na pytania:

Jaką strategię prowadzenia kampanii wybrać?
Kiedy rozpocząć działania?
Ilu potrzebujemy podatników, jak ich znaleźć?
Czy warto wykorzystać ambasadora marki?

Prowadzący:

 

Michał Rżysko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
Trener, ekspert w programach grantowych, fundraiser, prowadzi projekty rozwojowe w Mołdawii i na Ukrainie, współtworzy strategie dla organizacji. Od 2007 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji):
https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-kampania-1-/register

16 grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Tworzenie tożsamości organizacji integrującej jej członków i zjednującej przyjaciół

Zapraszam do świata pełnego opowieści, bo przecież organizacje, które tworzymy już samie w sobie są opowieścią. Z tej opowieści o organizacji rodzą się Twoje emocje, to je przekazujesz członkom i członkiniom swojej organizacji, to one przyciągają do was innych działaczy. Wspólnie zanurzmy się w historiach powracając choć na chwilę do korzeni pomagania.

Na sesję ustalony jest limit miejsc (25) – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Sesja ma charakter interakcyjny - wymagane są mikrofony i kamerki.

Prowadząca:

Karolina Flacht, Fundacja Motywacja i Działanie
Założycielka i Prezeska Fundacji Motywacja i Działanie. Przez 7 lat koordynowała dwa Lokalne Centra Wolontariatu. Na co dzień psychoterapeutka swojej ulubionej dziedziny, uzależnień. Terapeuta Motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Trenerka umiejętności psychospołecznych.

Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji):
https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-tozsamosc/register

17 grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Rozliczenie finansowe roczne i sprawozdawczość finansowa organizacji za rok 2020

Zapraszamy na szkolenie z cenioną zachodniopomorską ekspertką ds. finansowo-księgowej strony działalności organizacji pozarządowych. Spotkanie kierujemy do księgowych i osób zajmujących się rozliczeniami finansowymi w organizacjach.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym występujące w organizacjach
Gromadzenie danych na potrzeby rozliczeń
Najważniejsze obowiązki organizacji w zakresie sprawozdawczości
Typowe nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości

Prowadząca:

Justyna Maćkowiak, Centrum Biznesu sp. z o. o.
Od ponad 20 lat zajmuje się rozliczaniem i pozyskiwaniem dotacji. Trener organizacji pozarządowych, m.in. z zakresu księgowości, rozliczeń dotacji, prawa pracy, sprawozdawczości finansowej, Obecnie dyrektor Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji):
https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-ksiegowosc/register

 

Forum realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych
współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Pracownia Pozarządowa
ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin
tel./fax: 094 340 35 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS: 0000026352
REGON: 331107397
NIP: 669-22-91-079

02.12.2020 r.

            OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXI/209/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

BURMISTRZ BARLINKA

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Barlinek do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2021 r. zadań publicznych Gminy Barlinek.

Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 15.12.2020 r.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą wskazanego kandydata, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, przy ul. Niepodległości 20, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2020 r.

 

Jednocześnie Burmistrz Barlinka informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku pod nr tel. 95 7465 595.

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza Barlinka

                                                                                                                Krzysztof Paszek

                                                                                                             Zastępca Burmistrza

UWAGA!

PROGRAM SPOŁECZNIK – STAWIAMY NA EKO, KONTYNUUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z MŁODZIEŻĄ

Do 4 listopada trwa nabór wniosków w Programie Społecznik na lata 2019-2021, w którym Społecznicy i Społeczniczki mogą aplikować o środki na działania, które będą realizowane w 2021 roku. Zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne pod ich opieką będą mogły składać wnioski w dwóch filarach:

I – Mikrodotacje – projekty lokalne (dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł);

II – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie – projekty o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł, jednak o wynikach naboru ostatecznie zdecydują mieszkańcy poprzez głosowanie internetowe).

Szczegóły są dostępne są na www

 

Niezmiennie zachęcamy do kontaktu z animatorami lokalnymi w subregionach – kontakt znajduje się tutaj: https://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/

 

Pozdrawiam,

Magdalena Samul-Szerwińska

Inspektor

Biuro ds. organizacji pozarządowych 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 31 14 921

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.