Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna” – Edycja VI, zorganizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego.  

Celem programu „Moja Mała Ojczyzna” jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, innowacyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawy jej funkcjonalności lub modernizacji. Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat, miasto), koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

 • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
 • pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
 • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,

W tej edycji programu zostanie dofinansowane maks. 30 najlepszych projektów. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000,00 zł brutto.

Wnioski można składać  do 01.07.2022 r. w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosku online dostępny na stronie:  www.dotacje.fundacjabgk.pl 

Więcej szczegółów: https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli/przedstawicielki Waszych organizacji do udziału w wyjątkowych szkoleniach!

 

Nadmorskie Warsztaty Pozarządowe to małe grupy, nieformalna atmosfera, przestrzeń na poznawanie się i wymianę doświadczeń a także szeroki zakres tematyki dopasowanej do potrzeb uczestników i uczestniczek.

Warsztaty kierujemy do osób z zachodniopomorskich organizacji pozarządowych posiadających doświadczenie w aktywności w przestrzeni publicznej.

 

Strona merytoryczna spotkań obejmować będzie m.in.: zarządzanie zespołem i wdrażanie nowych osób; tworzenie marki, wizerunek, promocja organizacji; rola lidera/liderki; współpraca organizacji z samorządem i administracją państwową; skuteczne aplikowanie o dotacje i granty.

 

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w Kołobrzegu, w Hotelu New Skanpol.

Zapewniamy bezpłatny udział, zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu. Dojazd do Kołobrzegu we własnym zakresie.

 

W przypadku chęci udziału niezbędne jest wypełnienie i przesłanie do nas formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia organizacji pozarządowej (przesyłam je w załącznikach).

 

Szczegóły Warsztatów oraz dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem znajdują się na naszej stronie: https://pracowniapozarzadowa.pl/2022/04/21/nadmorskie-warsztaty-pozarzadowe/.

 

 

Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczenie

11.02.2022 r.

 

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej
i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 11 lutego 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 191/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2022/1 pod nazwą: „Realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, wybrano  Stowarzyszenia:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Tymczasowy Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie i przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł;
 • Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację
  w wysokości 13.000,00 zł.

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 26/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

11.02.2022 r.

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Burmistrz Barlinka dnia 11 lutego 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 193/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.1 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 45.000,00 zł.
 2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.2 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 35.000,00 zł.
 3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.3 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Mostkowo”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koral” z siedzibą w Mostkowie i przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł.
 4. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.4 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie lekkiej atletyki”, wybrał Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 15.000,00 zł.
 5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.5 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Lutówko”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko z siedzibą w Lutówku i przyznał dotację w wysokości 19.000,00 zł.
 6. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.6 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Płonno”, wybrał Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno z siedzibą w Płonnie i przyznał dotację w wysokości 14.000,00 zł.
 7. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.7 pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta”, wybrał Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 4.000,00 zł.
 8. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.8 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie sztuk walki lub sportów walki”, wybrał:
 9. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 4.000,00 zł;
 10. Stowarzyszenie Akademia Sportów Walki BORAN TEAM z siedzibą w Stawie i przyznał dotację w wysokości 6.500,00 zł.
 11. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.10 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie tenisa”, wybrał Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Tenisa Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 4.000,00 zł.
 12. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.11 pod nazwą: „Organizowanie imprez o charakterze sportowo–turystyczno-rekreacyjnym”, wybrał Stowarzyszenie „Włóczykijki” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 7.000,00 zł.
 13. Burmistrz Barlinka unieważnił konkurs na realizację zadania oznaczonego numerem BOK/2022/3.9 pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej”, z powodu niezłożenia żadnej oferty.

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 28/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl